Team Building MD Dermatics Company

Team building MD Dermatics 2015 Công ty TNHH Cuộc Sống Quốc Tế được Vietnamteambuilding tổ chức thành công rực rỡ tại Sài Gòn Emerald Resort Phan Thiết.
 
 
 
Photos about teambuilding program for MD Dermatics Vietnam Company.
Organized by Vietnamteambuilding - VNTBD.

56 Nguyen Van Cong, Go Vap, HCM, Vietnam.
546 Ton Dan, Cam Le, Danang, Vietnam.
612A Hoang Hoa Tham, Tay Ho, Hanoi, Vietnam.
Tel: 19006601 - Hotline: +84.944.538.139
Website: theteambuildingcompany.com
 
 

Other news