SAMSUNG TEAM BUILDING TOUR TẠI LONG HẢI

 Vietnamteambuilding,   
SAMSUNG TEAM BUILDING TOUR TẠI LONG HẢI, công ty uy tín nhất chuyên tổ chức team building tại Việt Nam.

Tổng hợp các video clip về các hoạt động team building, teamwork, leadership. Vui lòng truy cập vào đường link sau để tham khảo các video clip mà chúng tôi đã thực hiện: https://www.vietnamteambuilding.net/videos 

Phụ lục