Teambuilding Công Ty NetNam

Viet Nam Teambuildingcông ty tổ chức team building cho 80 nhân viên công ty cổ phần NetNam tại Đảo Ó vào ngày 30/11/2013. Chương trình Teambuilding với những hoạt động đội nhóm kết hợp kỹ năng dã ngoại thú vị, bổ ích, lên tinh thần cho các thành viên NetNam.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tin Khác