Teambuilding IEI Đại học Quốc Gia

Chương trình Team building do Việt Nam Team Building tổ chức cho 100 cán bộ công nhân viên Trung tâm đào tạo quốc tế (IEI) Đại Học Quốc Gia TPHCM tại Long Hải - Vũng Tàu ngày.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tin Khác