Thông báo thay đổi Tên & Địa Chỉ công ty

 Vietnamteambuilding,   Bản Tin Công Ty,   11/05/2015
Thông Báo Về Việc Đổi Tên và Địa Chỉ Công Ty Cổ Phần Việt Nam Team Building.

Được sự chấp thuận của Sở Kế Hoạch & Đầu Tư TPHCM về việc chuyển đổi từ Công ty TNHH 2 Thành Viên trở lên thành công ty cổ phần, căn cứ điều lệ của công ty Việt Nam Team Building, nay công ty chúng tôi xin kính thông báo với quý khách hàng đối tác.

 

 

 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN
VIỆT NAM TEAM BUILDING

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----- o0o -----

THÔNG BÁO
Về việc đổi tên & địa chỉ Công ty

 

Kính gửi: Quý khách hàng và quý đối tác!

 

Trước hết, Công ty cổ phần Việt Nam Team Building xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác và tin cậy của Quý công ty trong thời gian qua.
Sau 6 năm hình thành, xây dựng và phát triển, thương hiệu Vietnamteambuilding dần dần đã trở thành thương hiệu uy tín trên thị trường dịch vụ du lịch team building tại Việt Nam và bước đầu đã xúc tiến ra thị trường trong khu vực và thế giới. Nhằm khẳng định vị thế của thương hiệu, mở rộng, phát triển và nâng tầm các sản phẩm dịch vụ, được sự chấp thuận của Sở Kế hoạch và Đầu tư TPHCM, nay Công ty cổ phần Việt Nam Team Building xin trân trọng thông báo về việc đổi tên công ty tới Quý khách hàng và Quý đối tác như sau:

 

Điều 1. Thay đổi tên công ty với các thông tin chi tiết:

 

Nội dung Các thông tin cũ Thông tin sửa đổi Ghi chú
Tên công ty

Công ty TNHH Viet Nam Teambuilding 

Công ty TNHH Việt Nam Team Building 

Công ty cổ phần Việt Nam Team Building Thay đổi
Tên giao dịch

Viet Nam Teambuilding Company Limited

Viet Nam Team Building Company Limited

Viet Nam Team Building Joint Stock Company 

VIET NAM TEAM BUILDING CORPORATION Thay đổi
Tên viết tắt Viet Nam TeamBuilding Co.,Ltd VN TEAM BUILDING Thay đổi
Địa chỉ

843/7 Nguyễn Kiệm, Phường 3, Quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh

843/8 Nguyễn Kiệm, Phường 3, Quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh 

56 Nguyễn Văn Công, Phường 3, Quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh Thay đổi
Số ĐKKD 0312033603 0312033603 Không đổi
Mã số thuế 0312033603 0312033603 Không đổi

 

Điều 2. Kể từ ngày 11/05/2015, Công ty cổ phần Việt Nam Team Building chính thức sử dụng tên công ty theo các thông tin đã sửa đổi. Các thông tin cũ về tên công ty không còn có giá trị pháp lý từ ngày 11/05/2015, mọi hình thức sử dụng tên cũ của công ty để đại diện cho công ty chúng tôi trong giao dịch và quan hệ với quý khách hàng đều là giả mạo và trái pháp luật.

 

Điều 3. Kể từ ngày 11/05/2015, kính đề nghị Quý công ty khi thực hiện giao dịch, phát hành hoá đơn thanh toán cho công ty chúng tôi, cần sử dụng theo các thông tin đã sửa đổi.

 

Điều 4. Việc đổi tên Công ty này không ảnh hưởng đến các giao dịch, quan hệ, nghĩa vụ kinh tế cũng như việc thực hiện các Hợp đồng đã ký kết trước đây. Trong trường hợp cần thiết, quý công ty có thể thực hiện ký bổ sung các phụ lục hợp đồng kinh tế theo tên mới này.

 

Vậy Công ty cổ phần Việt Nam Team Building xin thông báo để Quý công ty được biết và phối hợp thực hiện.

 

Xin trân trọng cảm ơn./.

 

  TỔNG GIÁM ĐỐC

(đã ký)

Đinh Thị Thu Thủy

 

 

 

 bản tin, thông báo

Phụ lục