TEAM BUILDING KỶ LUẬT THÉP LEO NÚI, VƯỢT BIỂN, MƯU SINH

Chương trình team building Kỷ Luật Thép, amazing race leo núi, vượt biển, mưu sinh sống sót trên hoang đảo. 

- Thách thức giới hạn bản thân

- Vượt khó để đạt mục tiêu

- Kỷ luật để thành công

- Yêu thương để cùng tiến bộ.

Tổ chức team building chuyên nghiệp, liên hệ ngay Việt Nam Team Building - công ty tổ chức team building hàng đầu tại Việt Nam, tour du lịch team building uy tín nhất.