Tầm Nhìn

 Việt Nam Team Building,   Thông Tin Công Ty
Công ty cung cấp dịch vụ team building training hàng đầu Việt Nam.

Tầm nhìn của Chúng Tôi:

- Đến 2025, Vietnamteambuilding đặt mục tiêu trở thành top 3 công ty team building training hàng đầu tại Việt Nam với sự cộng tác và quy tụ của đội ngũ các chuyên gia đào tạo, giảng viên, mc,... tốt nhất ở Việt Nam và nước ngoài.

- Đến năm 2025, tất cả các sản phẩm của Vietnamteambuilding đều phải "Công nghệ hóa". Vietnamteambuilding là doanh nghiệp tiên phong cung cấp dịch vụ doanh nghiệp hữu ích và đảm bảo CBE (Click Booking Enforcement) đang được phát triển bởi VNTBD dựa trên nền tảng công nghệ số hiện thời với quy trình chặt chẽ do VNTBD nghiên cứu và ứng dụng.

 tầm nhìn, vietnamteambuilding

Phụ lục