Ý Tưởng Team Building

Ý tưởng team building có 2 loại: thứ nhất là những ý tưởng mẫu của VNTBD, thứ hai là ý tưởng được thiết kế tùy vào tính chất và cấp độ của từng doanh nghiệp. Và tất nhiên chi phí dành cho 2 loại này cũng khác biệt nhau. Dưới đây là một số ý tưởng quý doanh nghiệp có thể tham khảo.