Tổ chức Family Day (tổ chức ngày hội gia đình) chuyên nghiệp - Việt Nam Team Buildingcông ty chuyên tổ chức team building với các hoạt động team building trong nhà và ngoài trời, các trò chơi tương tác giúp những người tham gia gắn kết và xích lại gần nhau. Công ty tổ chức ngày hội gia đình, Công ty chuyên tổ chức Family Day chuyên nghiệp tại TPHCM, Đà Nẵng.